Vad är branding ?

Branding och varumärke är i grund och botten samma sak. Ordet "brand" kommer från engelskan och har blivit ett modern ord för "varumärke".

Men branding är också någonting som skall hjälpa er kommunikation till kunderna. Era kunder och andra personer (blivande kunder t.ex.) skall enkelt känna till, få förtroende och gilla ert företag.
Utan att överdriva så leder det i sin tur till återkommande köpbeslut och mer frekventa köp.

Citat av Jeff Bezos - Grundaren till Amazon
"Your brand is what other people say about you when you're not in the room" 

Men varför är branding (varumärke) viktigt?

Det är inte bara viktigt, branding är det viktigaste ett företag måste satsa på och jobba mycket med. Det handlar om att skapa sig en identitet, en story skapa ett varumärke.

Världens mest igenkännbara varumärke idag är Coca Cola. 
Coca Cola har marknadsfört sitt varumärke istället för sin produkt sedan början, tänk dig själv om du ser en Coca Cola reklam, det handlar inte om denna gyllene drycken det handlar om att föra familj och vänner samman, uppmuntra till att dela med sig och för att sprida glädje. Där kan vi prata branding done right.

Men branding kan betyda olika saker för olika människor. För oss på BrandGuru betyder det känslor, relationer, associationer och annat som du kan förknippa med ett företag.

Liten övning eller test kan vi kalla det för. Blunda (men läs först vad vi skall göra), tänk på ett företag som t.ex. Nike (klädes tillverkaren).
Börjar det klarna upp vad vi menar? Du associerar ordet Nike med deras logotyp och deras värdering.

Branding - Förtroende

Till stor del handlar branding om att skapa relationer och bygga förtroende med sin målgrupp. Det är därför det är viktigt att du har det alltid med dig i allting som företaget gör för att bygga upp det här förtroendet. Allting börjar i hur företaget tar emot den intresserade kunden, oavsett hur eller var det sker. 
Så slutar det i hur ni tar hand om kunden efter att ni har gjort era affärer sinsemellan. 

Det är väldigt viktigt att i kommunikationsplanen ha en röd tråd, det skall även alla medarbetare vara införstådda med. Det är viktigt att alla medarbetare interagerar denna plan på sina ansvarsområden.
Jag som kund vill inte ha ett tråkigt svar som alla får på min första mejlkontakt med ditt företag, då kommer jag känna att jag är bara en i mängden och känner att jag inte är viktig för er.

Lova inte för mycket

Det som är grundpelaren i allt är att ni skall kunna leva upp till allt som ni säger. Exempelvis i er kommunikation visa att varje kund är lika viktig för er om ni har som grundpelare att alla kunder är lika viktiga och förtjänar samma service. 
Det gör du enkelt genom att svara snabbt, vara intresserad av kunden och återkoppla så som du skulle själv vilja ha återkoppling från ett företag.

Är du på rätt väg undrar du? Prova ställa frågor till sig själv som t.ex.
"När en kund tänker på vårt företag skall hen känna (fyll i parameter) ?"
"Vi kommer att få återkommande kunder om vi lovar att (fyll i parameter), därefter skall vi hålla det också!"
"I vårt företag är det viktigast att (fyll i parameter), det är viktigast för att (fyll i parameter)"

När du har ställt dig själv dessa frågor kan du avgöra om ni gör rätt idag och vad ni kan göra för att nå dit ni vill.

Vilka fördelar ger Branding?

Om branding sköts korrekt ihop med stark kommunikation, kommer era kunder att välja er i första hand före konkurrenterna, det bästa med det är såklart att de blir återkommande kunder till er istället för att gå till någon annan aktör inom branschen. 

Kort så hjälper branding till följande punkter:

  • Hjälpa till att få nya kunder och därmed affärer
  • Öka er igenkänningsfaktor och associering
  • Ert företag värderas högre hos kunderna
  • Förtroende ökar för ditt företag
  • Medarbetarnas stolthet och nöjdhet ökar.

Brand positioning - Vad är det? 

Det handlar enkelt sagt hur ni själva skapar en bild av företaget genom kommunikation och marknadsföring, en bild om hur ni uppfattas av kunderna. Syftet med detta är såklart att hjälpa både befintliga kunder och potentiella kunder att särskilja er från konkurrenterna när det kommer till era produkter och tjänster.

Vi har listat de vanligaste sätten nedan hur man skulle kunna använda brand positioning:

  • Produkt - Vilken målgrupp har ni? Vem riktar ni mot med er produkt? Är den anpassad? Kan vem som helst använda den?
  • Namn - Ert företagsnamn, era produkters namn vad väcker det för känslor? Roliga? Utmanande? kanske inbjudande?
  • Pris - Hur prissätter ni era produkter och tjänster? Billigt/ekonomiskt eller exklusivt och dyrare? 
  • Kommunikation - Hur ni väljer att kommunicera med er målgrupp? Lärorikt eller och seriöst? Eller är det kanske mer avslappnat och vänligt? 

Branding - våra tankar

Det branding bygger på är att du skall förvandla ditt företagsnamn till något värdefullt för målgruppen. Målet med branding bör vara att kunderna känner som du gör för ditt varumärke.